O cântare de biruință | Întrunirea pentru lideri „Paște mielușeii Mei” | Simpozion internațional de muzică sacră | Tabăra pentru copii | Vești misionare din Conferință

Ştiri

O cântare de biruință

O cântare de biruință Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de [...]
Citeste continuarea

Download » Download » Versete pentru lecţiile de la Şcoala de Sabat

Viața lui Iosif ( Ianuarie – Martie 2015)

Lecțiile Școlii de Sabat, un program de studiu zilnic, se bazează doar pe Biblie și Spiritul Profetic fără comentarii adiționale. Un clik pe imaginea din dreapta și aveți Lecțiile [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Întrunirea pentru lideri „Paște mielușeii Mei”

Întrunirea pentru lideri „Paște mielușeii Mei” Întru­nire pen­tru lideri Duminică 1 febru­a­rie 2015 a avut loc la sediul bise­ri­cii noas­tre din Făgăraș o întru­nire, la nivel națio­nal, a instruc­to­ri­lor pen­tru copii [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Simpozion internațional de muzică sacră

Simpozion internațional de muzică sacră Celebrul com­po­zi­tor ger­man Johann Sebastian Bach spu­nea: „Muzica este o armo­nie agrea­bilă în onoa­rea lui Dumnezeu şi desfă­ta­rea per­misă sufletului”. Plecând de [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Tabăra pentru copii

Departamentul de tineret, al conferinței Moldova vă informează că, în perioada 3-8 feb. se va organiza o tabără pentru copii (6-15 ani) la Slănic Moldova Cazarea va fi la [...]
Citeste continuarea

Activităţi misionare » Ştiri

Vești misionare din Conferință

Vești din Conferința Moldova — Proiecte misionare „Căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care Se cobo­ară din cer şi dă lumii viaţa.” Ioan 6:33 În peri­oada octom­brie — decem­brie [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Seminar de familie pentru cupluri căsătorite

Seminar de familie pentru cupluri căsătorite Seminar pen­tru familie Departamentul de fami­lie al Conferinței Generale orga­ni­zează la Campus Porumbacu în peri­oada 1–4 ianu­a­rie 2015 un semi­nar de fami­lie [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014

Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014 Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șap­tea Mișcarea de Reformă 19 noiem­brie 2014 Dragi frați, surori și pri­e­teni din întreaga lume, Vă salu­tăm în Numele Domnului și [...]
Citeste continuarea

VIDEO