Actualizare – Despărțire până în Dimineața Învierii | Zi specială de post și de rugăciune | Tabără pentru copii și adolescenți – 1-6 sept 2014 | La fântâna lui Iacov – Tabără pentru tineri la Borsec | Congres internațional pentru tineri la Marusevec

Download » Download » Versete pentru lecţiile de la Şcoala de Sabat

Lecții biblice pen­tru Școala de Sabat – Lumina lumii (IV)

În pri­mele trei tri­mes­tre ale aces­tui an am stu­diat lecţii de evan­ghe­li­zare din isto­ria popo­ru­lui lui Dumnezeu îna­in­tea pri­mei veniri a lui Hristos. În acest tri­mes­tru vom [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Actualizare – Despărțire până în Dimineața Învierii

Despărțire până în Dimineața Învierii „Omul face multe pla­nuri în inima lui, dar hotă­rârea Domnului, aceea se împli­neşte.” (Proverbele 19:21). Cu durere în suflet, dar nu dez­nă­dăj­du­iți, anun­țăm înce­ta­rea din [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Zi specială de post și de rugăciune

Zi specială de post și de rugăciune Iubiți frați, Bazându-ne pe făgă­du­ința din Iacov 5:15, potri­vit căreia „Rugăciunea făcută cu cre­dinţă va mân­tui pe cel bol­nav şi Domnul [...]
Citeste continuarea

Download » Versete pentru lecţiile de la Şcoala de Sabat

Lumina Lumii ( III )

Descarcă Lecția Școlii de Sabat în PDF ! Descarcă versetele Școlii de Sabat ! - În format  Word 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Citeste continuarea

Ştiri

Tabără pentru copii și adolescenți – 1-6 sept 2014

Avem plăcerea să vă informăm că în perioada 1-6 sept 2014 se va organiza o tabără pentru copii și adolescenți cu genericul ,,Parabolele Domnului,, Cazarea va fi la vilele complexului [...]
Citeste continuarea

Ştiri

La fântâna lui Iacov – Tabără pentru tineri la Borsec

La fântâna lui Iacov – Tabără pentru tineri la Borsec Invitație Dragi tineri, avem plă­ce­rea de a vă invita la întru­ni­rea pen­tru tineri ce va avea loc la Borsec în peri­oada [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Congres internațional pentru tineri la Marusevec

Calea către succes – Congres internațional la Marusevec Dragi pri­e­teni, sun­tem mai mult decât feri­ciți de a vă invita la Congresul inter­națio­nal pen­tru tineri: Calea către succes Vara aceasta, 27 iulie – [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Un nou ciclu de cursuri la Școala Misionară Emanuel

Un nou ciclu de cursuri la Școala Misionară Emanuel Școala Misionară Emanuel Având ca obiec­tiv prin­ci­pal orien­ta­rea ado­les­cen­ți­lor către o viață demnă, cin­stită și nobilă, Uniunea Adventiștilor de Ziua a Șap­tea [...]
Citeste continuarea

VIDEO