Tabăra pentru copii | Vești misionare din Conferință | Seminar de familie pentru cupluri căsătorite | Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014 | Până va veni El

Download » Download » Versete pentru lecţiile de la Şcoala de Sabat

Viața lui Iosif ( Ianuarie – Martie 2015)

Lecțiile Școlii de Sabat, un program de studiu zilnic, se bazează doar pe Biblie și Spiritul Profetic fără comentarii adiționale. Un clik pe imaginea din dreapta și aveți Lecțiile [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Tabăra pentru copii

Departamentul de tineret, al conferinței Moldova vă informează că, în perioada 3-8 feb. se va organiza o tabără pentru copii (6-15 ani) la Slănic Moldova Cazarea va fi la [...]
Citeste continuarea

Activităţi misionare » Ştiri

Vești misionare din Conferință

Vești din Conferința Moldova — Proiecte misionare „Căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care Se cobo­ară din cer şi dă lumii viaţa.” Ioan 6:33 În peri­oada octom­brie — decem­brie [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Seminar de familie pentru cupluri căsătorite

Seminar de familie pentru cupluri căsătorite Seminar pen­tru familie Departamentul de fami­lie al Conferinței Generale orga­ni­zează la Campus Porumbacu în peri­oada 1–4 ianu­a­rie 2015 un semi­nar de fami­lie [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014

Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014 Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șap­tea Mișcarea de Reformă 19 noiem­brie 2014 Dragi frați, surori și pri­e­teni din întreaga lume, Vă salu­tăm în Numele Domnului și [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Până va veni El

Până va veni El „Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum tre­buie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia [...]
Citeste continuarea

Download » Download » Versete pentru lecţiile de la Şcoala de Sabat

Lecții biblice pen­tru Școala de Sabat – Lumina lumii (IV)

În pri­mele trei tri­mes­tre ale aces­tui an am stu­diat lecţii de evan­ghe­li­zare din isto­ria popo­ru­lui lui Dumnezeu îna­in­tea pri­mei veniri a lui Hristos. În acest tri­mes­tru vom [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Actualizare – Despărțire până în Dimineața Învierii

Despărțire până în Dimineața Învierii „Omul face multe pla­nuri în inima lui, dar hotă­rârea Domnului, aceea se împli­neşte.” (Proverbele 19:21). Cu durere în suflet, dar nu dez­nă­dăj­du­iți, anun­țăm înce­ta­rea din [...]
Citeste continuarea

VIDEO