Seminar de familie pentru cupluri căsătorite | Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014 | Până va veni El | Actualizare – Despărțire până în Dimineața Învierii | Zi specială de post și de rugăciune

Ştiri

Seminar de familie pentru cupluri căsătorite

Seminar de familie pentru cupluri căsătorite Seminar pen­tru familie Departamentul de fami­lie al Conferinței Generale orga­ni­zează la Campus Porumbacu în peri­oada 1–4 ianu­a­rie 2015 un semi­nar de fami­lie [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014

Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014 Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șap­tea Mișcarea de Reformă 19 noiem­brie 2014 Dragi frați, surori și pri­e­teni din întreaga lume, Vă salu­tăm în Numele Domnului și [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Până va veni El

Până va veni El „Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum tre­buie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia [...]
Citeste continuarea

Download » Download » Versete pentru lecţiile de la Şcoala de Sabat

Lecții biblice pen­tru Școala de Sabat – Lumina lumii (IV)

În pri­mele trei tri­mes­tre ale aces­tui an am stu­diat lecţii de evan­ghe­li­zare din isto­ria popo­ru­lui lui Dumnezeu îna­in­tea pri­mei veniri a lui Hristos. În acest tri­mes­tru vom [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Actualizare – Despărțire până în Dimineața Învierii

Despărțire până în Dimineața Învierii „Omul face multe pla­nuri în inima lui, dar hotă­rârea Domnului, aceea se împli­neşte.” (Proverbele 19:21). Cu durere în suflet, dar nu dez­nă­dăj­du­iți, anun­țăm înce­ta­rea din [...]
Citeste continuarea

Ştiri

Zi specială de post și de rugăciune

Zi specială de post și de rugăciune Iubiți frați, Bazându-ne pe făgă­du­ința din Iacov 5:15, potri­vit căreia „Rugăciunea făcută cu cre­dinţă va mân­tui pe cel bol­nav şi Domnul [...]
Citeste continuarea

Download » Versete pentru lecţiile de la Şcoala de Sabat

Lumina Lumii ( III )

Descarcă Lecția Școlii de Sabat în PDF ! Descarcă versetele Școlii de Sabat ! - În format  Word 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Citeste continuarea

Ştiri

Tabără pentru copii și adolescenți – 1-6 sept 2014

Avem plăcerea să vă informăm că în perioada 1-6 sept 2014 se va organiza o tabără pentru copii și adolescenți cu genericul ,,Parabolele Domnului,, Cazarea va fi la vilele complexului [...]
Citeste continuarea

VIDEO