Daniel Dumitru a trecut la odihnă în Domnul | Tabără de vară pentru copii! | Școala lui Samuel! | Sfârșit de cale – Sorin Băluță | Formarea caracterului – 7-12 ianuarie 2018

Categoria: Download

LECŢIILE ŞCOLII DE SABAT – Relațiile creștine

Publicat pe 29-03-2017 | Niciun comentariu

Relații creștine Caracterele noastre sunt influențate în mare măsură de relațiile pe care le legăm. Dumnezeu ar trebui să fie cea mai importantă influență din viața noastră, deoarece relația noastră cu El afectează toate celelalte relații ale noastre. Dumnezeu este Creatorul nostru și El dorește să devină Mântuitorul nostru și Călăuzitorul nostru în viață. „Fără […]
Articolul complet

Flacăra credinței

Publicat pe 09-03-2017 | Niciun comentariu

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformă ne sugerează o săptămână de studiu, meditație şi rugăciune, momente în care suntem chemaţi să reflectăm asupra modului în care darul credinței, pe care Dumnezeu îl promite oricui îl dorește, este primit de fiecare dintre noi și valorificat în […]
Articolul complet

Viața lui Avraam – Lecția Școlii de Sabat

Publicat pe 08-12-2016 | Niciun comentariu

În acest trimestru vom studia despre viața lui Avraam. Acest om al lui Dumnezeu a trecut prin multe teste de credință. La fiecare dintre acestea, lui Avraam i s-a dat ocazia să își demonstreze încrederea în Dumnezeu și în promisiunea făcută lui—că va fi „tatăl multor națiuni”. Uneori credința sa a oscilat pe când încerca, […]
Articolul complet

Vieți biruitoare – Săptămâna de rugăciune, 2-11 decembrie 2016

Publicat pe 24-10-2016 | Niciun comentariu

Pentru a descărca, da click pe imagine!
Articolul complet

Gânduri din cartea lui Isaia (2)

Publicat pe 14-09-2016 | Niciun comentariu

Cu prețul vieții sale, Isaia şi-a îndeplinit curajos misiunea sa profetică. El face parte dintre acei reformatori credincioși care au fost „tăiați în două cu ferăstrăul. …Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit; pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca […]
Articolul complet

Revista PDF – Muzicianul și viața sa cu Dumnezeu

Publicat pe 13-09-2016 | Niciun comentariu


Articolul complet

Gânduri din cartea lui Isaia (1)

Publicat pe 25-06-2016 | Niciun comentariu

„Trebuie să aibă loc o redeșteptare și o reformă sub conducerea Duhului Sfânt. Redeșteptarea și reforma sunt două lucruri diferite. Redeșteptarea semnifică o reînnoire a vieții spirituale, o stimulare a puterilor minții și ale inimii, o înviere din moartea spirituală. Reforma semnifică o reorganizare, o schimbare în idei și teorii, obiceiuri și practici. Reforma nu […]
Articolul complet

Adevărata reformă – în trecut și în prezent

Publicat pe 02-01-2016 | 3 comentarii

Adevărata reformă – în trecut și în prezent Dumnezeu vrea ca noi, atât individual cât și ca biserică, să acceptăm această lucrare. El vrea ca noi să ne reformăm viețile, familiile și bisericile. Să ne trezim din somnul indiferenței! Să mergem înainte în umilință și în pocăință și să facem lucrarea ce ne stă în […]
Articolul complet

Auzind glasul lui Dumnezeu

Publicat pe 05-07-2015 | Niciun comentariu

Lecţiile Şcolii de Sabat, un program de studiu zilnic, se bazează doar pe Biblie şi Spiritul Profetic fără comentarii adiţionale. Descarcă versetele Școlii de Sabat.
Articolul complet

Planul de sănătate a lui Dumnezeu pentru omenire : aprilie – iunie 2015

Publicat pe 28-03-2015 | Niciun comentariu

Lecţiile biblice pen­tru Sabat din acest tri­mes­tru, inti­tu­late „Planul de sănă­tate al lui Dumnezeu pen­tru ome­nire,” vor ana­liza prin­ci­pi­ile biblice care con­duc la o bună sănă­tate. În timp ce solia des­pre reforma sănă­tă­ţii nu este evan­ghe­lia în sine, pre­zen­tată în mod înţe­lept aceasta poate des­chide calea pen­tru vin­de­ca­rea sufletului. Descarcă versetele pentru lecția ta:
Articolul complet