Daniel Dumitru a trecut la odihnă în Domnul | Tabără de vară pentru copii! | Școala lui Samuel! | Sfârșit de cale – Sorin Băluță | Formarea caracterului – 7-12 ianuarie 2018

Categoria: Versete pentru lecţiile de la Şcoala de Sabat

LECŢIILE ŞCOLII DE SABAT – Relațiile creștine

Publicat pe 29-03-2017 | Niciun comentariu

Relații creștine Caracterele noastre sunt influențate în mare măsură de relațiile pe care le legăm. Dumnezeu ar trebui să fie cea mai importantă influență din viața noastră, deoarece relația noastră cu El afectează toate celelalte relații ale noastre. Dumnezeu este Creatorul nostru și El dorește să devină Mântuitorul nostru și Călăuzitorul nostru în viață. „Fără […]
Articolul complet

Viața lui Avraam – Lecția Școlii de Sabat

Publicat pe 08-12-2016 | Niciun comentariu

În acest trimestru vom studia despre viața lui Avraam. Acest om al lui Dumnezeu a trecut prin multe teste de credință. La fiecare dintre acestea, lui Avraam i s-a dat ocazia să își demonstreze încrederea în Dumnezeu și în promisiunea făcută lui—că va fi „tatăl multor națiuni”. Uneori credința sa a oscilat pe când încerca, […]
Articolul complet

Gânduri din cartea lui Isaia (2)

Publicat pe 14-09-2016 | Niciun comentariu

Cu prețul vieții sale, Isaia şi-a îndeplinit curajos misiunea sa profetică. El face parte dintre acei reformatori credincioși care au fost „tăiați în două cu ferăstrăul. …Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit; pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca […]
Articolul complet

Gânduri din cartea lui Isaia (1)

Publicat pe 25-06-2016 | Niciun comentariu

„Trebuie să aibă loc o redeșteptare și o reformă sub conducerea Duhului Sfânt. Redeșteptarea și reforma sunt două lucruri diferite. Redeșteptarea semnifică o reînnoire a vieții spirituale, o stimulare a puterilor minții și ale inimii, o înviere din moartea spirituală. Reforma semnifică o reorganizare, o schimbare în idei și teorii, obiceiuri și practici. Reforma nu […]
Articolul complet

Adevărata reformă – în trecut și în prezent

Publicat pe 02-01-2016 | 3 comentarii

Adevărata reformă – în trecut și în prezent Dumnezeu vrea ca noi, atât individual cât și ca biserică, să acceptăm această lucrare. El vrea ca noi să ne reformăm viețile, familiile și bisericile. Să ne trezim din somnul indiferenței! Să mergem înainte în umilință și în pocăință și să facem lucrarea ce ne stă în […]
Articolul complet

Auzind glasul lui Dumnezeu

Publicat pe 05-07-2015 | Niciun comentariu

Lecţiile Şcolii de Sabat, un program de studiu zilnic, se bazează doar pe Biblie şi Spiritul Profetic fără comentarii adiţionale. Descarcă versetele Școlii de Sabat.
Articolul complet

Planul de sănătate a lui Dumnezeu pentru omenire : aprilie – iunie 2015

Publicat pe 28-03-2015 | Niciun comentariu

Lecţiile biblice pen­tru Sabat din acest tri­mes­tru, inti­tu­late „Planul de sănă­tate al lui Dumnezeu pen­tru ome­nire,” vor ana­liza prin­ci­pi­ile biblice care con­duc la o bună sănă­tate. În timp ce solia des­pre reforma sănă­tă­ţii nu este evan­ghe­lia în sine, pre­zen­tată în mod înţe­lept aceasta poate des­chide calea pen­tru vin­de­ca­rea sufletului. Descarcă versetele pentru lecția ta:
Articolul complet

Viața lui Iosif ( Ianuarie – Martie 2015)

Publicat pe 22-12-2014 | Niciun comentariu

Lecțiile Școlii de Sabat, un program de studiu zilnic, se bazează doar pe Biblie și Spiritul Profetic fără comentarii adiționale. Un clik pe imaginea din dreapta și aveți Lecțiile Școlii de Sabat în format PDF. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Articolul complet

Lecții biblice pen­tru Școala de Sabat – Lumina lumii (IV)

Publicat pe 03-10-2014 | Niciun comentariu

În pri­mele trei tri­mes­tre ale aces­tui an am stu­diat lecţii de evan­ghe­li­zare din isto­ria popo­ru­lui lui Dumnezeu îna­in­tea pri­mei veniri a lui Hristos. În acest tri­mes­tru vom stu­dia lecţii de evan­ghe­li­zare din expe­rienţa pri­mi­lor uce­nici ai lui Hristos şi a bise­ri­cii cre­ş­tine pri­mare. Vom lua în con­si­de­rare, de ase­me­nea, instru­cţiuni pe care Dumnezeu le-a ofe­rit spre bene­fi­ciul […]
Articolul complet

Lumina Lumii ( III )

Publicat pe 04-07-2014 | Niciun comentariu

Descarcă Lecția Școlii de Sabat în PDF ! Descarcă versetele Școlii de Sabat ! – În format  Word 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Articolul complet