Gânduri din cartea lui Isaia (1)

„Trebuie să aibă loc o redeșteptare și o reformă sub conducerea Duhului
Sfânt. Redeșteptarea și reforma sunt două lucruri diferite. Redeșteptarea semnifică
o reînnoire a vieții spirituale, o stimulare a puterilor minții și ale inimii, o
înviere din moartea spirituală. Reforma semnifică o reorganizare, o schimbare
în idei și teorii, obiceiuri și practici. Reforma nu va aduce rodul bun al neprihănirii
decât dacă este conectată cu redeșteptarea Duhului. Redeșteptarea și
reforma sunt gata să-și facă lucrarea desemnată, iar pentru a face această lucrare
ele trebuie să fie întrepătrunse.” – The Review and Herald, 25 februarie 1902.

[download id=”513″]

1.[download id=”515″]
2.[download id=”517″]
3.[download id=”518″]
4.[download id=”519″]
5.[download id=”520″]
6.[download id=”521″]
7.[download id=”522″]
8.[download id=”523″]
9.[download id=”524″]
10.[download id=”525″]
11.[download id=”526″]
12.[download id=”527″]
13.[download id=”529″]

Lasă un răspuns