Daniel Dumitru a trecut la odihnă în Domnul | Tabără de vară pentru copii! | Școala lui Samuel! | Sfârșit de cale – Sorin Băluță | Formarea caracterului – 7-12 ianuarie 2018

Lecții biblice pen­tru Școala de Sabat – Lumina lumii (IV)

Publicat pe 03-10-2014

Lecții biblice pen­tru Școala de Sabat octombrie-decembrie 2014 – Lumina lumii (IV)

În pri­mele trei tri­mes­tre ale aces­tui an am stu­diat lecţii de evan­ghe­li­zare din isto­ria popo­ru­lui lui Dumnezeu îna­in­tea pri­mei veniri a lui Hristos. În acest tri­mes­tru vom stu­dia lecţii de evan­ghe­li­zare din expe­rienţa pri­mi­lor uce­nici ai lui Hristos şi a bise­ri­cii cre­ş­tine pri­mare. Vom lua în con­si­de­rare, de ase­me­nea, instru­cţiuni pe care Dumnezeu le-a ofe­rit spre bene­fi­ciul nos­tru pen­tru ca noi să putem înde­plini sco­pul Său ca popor al rămă­şi­ţei lui Dumnezeu.

Cuprins – Lumina lumii (IV)

1. „Noi L-am găsit pe Mesia”1. Noi L-am găsit pe Mesia - 4 octombrie 2014
2. Isus a che­mat doi­spre­zece uce­nici2. Isus a chemat doisprezece ucenici - 11 octombrie 2014
3. Prima călă­to­rie misio­nară3. Prima călătorie misionară - 18 octombrie 2014
4. O lucrare unită 4. O lucrare unită - 25.10.2014
5. Ce înseamnă slu­ji­rea Evangheliei? 5. Ce înseamnă slu­ji­rea Evangheliei? - 1 noiembrie 2014
6. Conlucrători cu Hristos – Lectie lipsă
7. Slujire per­so­nală 7. Slujire per­so­nală - 15 neiembrie 2014
8. Vorbind unei sin­gure per­soane — Nicodim 8. Vorbind unei sin­gure per­soane — Nicodim - 22 noiembrie 2014
9. Vorbind unei sin­gure per­soane — „O femeie din Samaria” 9. Vorbind unei sin­gure per­soane — „O femeie din Samaria” - 29 noiembrie 2014
10. Căutându-L pe Mântuitorul 10. Căutându-L pe Mântuitorul - 6 decembrie 2014
11. Orânduirea Evangheliei 11. Orânduirea Evangheliei - 13 decembrie 2014
12. Mergeţi şi învă­ţaţi toate nea­mu­rile 12. Mergeţi şi învă­ţaţi toate nea­mu­rile - 20 decembrie 2014
13. Dumnezeu te cheamă! 13. Dumnezeu te cheamă! - 27 decembrie 2014


Scrie un comentariu

Trebuie sa fii autentificat pentru a putea sa scrii comentarii.