Scrisoare catre familia bisericii noastre – Covid 19

Roanoke 13 martie 2020

Iubită familie Adventistă de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă din întreaga lume,

Pacea Domnului nostru Isus Hristos să fie cu fiecare dintre voi.

Cu toții am urmărit dezvoltarea pandemiei coronavirusului în ultimele zile, pe măsură ce aceasta a ajuns aproape în fiecare parte a lumii. Ca biserică, dorim să promovăm o sănătate bună între toți membrii noștri și cei cu care venim în contact.

Prin urmare, aș dori să profit de această ocazie pentru a sfătui membrii familiei bisericii noastre să facă tot posibilul pentru a preveni contaminarea și pentru a evita infectarea altora.

Ca membri ai Mișcării de Reformă, trebuie să continuăm să trăim reforma sanitară descoperită nouă și să ne îmbunătățim alimentația, somnul, exercițiile fizice, igiena și toate obiceiurile legate de sănătate. Odată ce ne facem partea, putem fi în pace cu încredere că Domnul Dumnezeul nostru va avea grijă de noi și nu va lăsa nimic să ni se întâmple, care nu este în conformitate cu voia Lui.

Cine provoacă acest tip de epidemie?

„Satana lucrează și prin elementele naturii, pentru a-și strânge secerișul de suflete nepregătite… Dumnezeu este Acela care ocrotește făpturile Sale și le înconjoară pentru a le feri de puterea distrugătorului. Dar lumea creștină a dovedit dispreț față de Legea lui Iehova; și Domnul va face exact ce a spus — își va retrage binecuvântările de pe pământ și-Și va îndepărta grija ocrotitoare de la aceia care se răscoală împotriva Legii Sale, învățându-i și obligându-i și pe alții să facă la fel…

În timp ce va apărea înaintea copiilor oamenilor ca un mare medic care le poate vindeca toate bolile, el va aduce boală și dezastru, până acolo încât orașele aglomerate să fie aduse în stare de ruină și părăsire. Chiar acum el este la lucru. În accidente și calamități pe mare și pe uscat, în marile conflagrații, în furtuni grozave și în uragane pustiitoare, inundații, cicloane, valuri uriașe și în cutremure, în toate locurile și în mii de forme, Satana își exercită puterea. El distruge lanurile gata de recoltat, urmarea fiind foametea și suferința. El face ca aerul să fie poluat de moarte și mii de ființe pier din cauza infectării lui. Aceste calamități vor deveni din ce în ce mai frecvente și mai dezastruoase. Distrugerea va veni asupra oamenilor și a animalelor. „Țara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniți și tânjesc; țara a fost spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu țineau poruncile, și rupeau legământul cel veșnic!” (Isaia 24, 4.5). TV 589.

Întoarceți inimile înspăimântate către Tatăl

Deși pentru mulți este un timp de teamă, putem ridica privirea și ne putem bucura de faptul că răscumpărarea noastră este mai aproape ca niciodată: „Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” Luca 21:27, 28.

Când oamenii trăiesc într-o astfel de incertitudine cu privire la viitor, putem folosi această oportunitate pentru a le spune că Soluția problemelor lumii noastre și a oricărei probleme personale cu care ne confruntăm va veni în curând. Isus este soluția tuturor problemelor și EL este pe cale să-și îndeplinească promisiunea de a se întoarce în această lume și de a-i duce într-o lume mult mai bună decât aceasta pe cei care au trăit cu El. El ne duce curând acasă! Venirea lui Isus și instaurarea Împărăției Sale de neprihănire sunt aproape.

Activitățile bisericii

În ceea ce privește adunările din bisericile noastre, încurajăm membrii să continue să se întâlnească ca de obicei, cu excepția cazurilor în care motive temeinice împiedică acest lucru (în cazul în care ar fi prezente persoane mai vulnerabile și mai predispuse să sufere sau chiar să moară în caz de contractare a acestui virus) sau în locuri unde autoritățile au interzis adunările din cauza riscului de răspândire a bolii. Ca întotdeauna, trebuie să ne supunem autorităților ca instrumente ale lui Dumnezeu, în măsura în care cerințele lor nu împiedică supunerea noastră față de El. (Romani 13:1; Fapte 5:29)

A urma instrucțiunile de prevenire a bolilor este datoria noastră de creștini

A nu ne aduna laolaltă atunci când facem acest lucru pentru a evita să ne punem pe noi înșine și pe ceilalți în pericol, nu trebuie considerată lipsă de credință. Se cere de la noi  să avem grijă în cel mai bun mod posibil de templul lui Dumnezeu. „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” 1 Corinteni 6:19. Dimpotrivă, dacă există riscuri clare și ne expunem inutil, devine încumetare. „Isus i-a răspuns: „S-a spus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” Luca 4:12. Să fim credincioși Tatălui nostru Ceresc și, dacă este voia Lui, El ne poate feri de acest rău.

În cazul în care Dumnezeu are un plan diferit pentru oricare dintre voi și aveți un rezultat pozitiv la testul pentru acest virus, amintiți-vă că Dumnezeu are grijă de voi și El este Marele Medic. El vă iubește și vă va purta în brațele Lui iubitoare pentru a traversa încercarea căreia trebuie să-i faceți față.

Fie ca Dumnezeu prin mila și harul Său să ne dea discernământ și putere să facem voia Lui și să slăvim numele Lui în toate circumstanțele.

Fratele vostru în binecuvântata speranță, Eli Tenorio

Related Images:

Lasă un răspuns