Apel pentru rugăciune și post

Iubiți frați membrii ai Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă,

Ne rugăm ca Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru plin de milă, să continue să vă protejeze pe voi și familiile voastre în aceste circumstanțe neobișnuite – și profitând de această ocazie vă salutăm în numele Mântuitorului nostru, cu cuvintele pline de încurajare găsite în cartea lui Țefania capitolul 3 versetul 12: „Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic, care se va încrede în Numele Domnului.”

Ne exprimăm sincer simpatia profundă față de frații și surorile noastre din diferitele părți ale lumii care suferă din cauza impactului pe care l-a produs pandemia COVID 19. Astfel, îi invităm pe frații noștri din întreaga lume să ni se alăture într-o zi de rugăciune și post, vineri, 27 martie 2020[1], să ne smerim sufletele înaintea Domnului și să ne cercetăm și să ne examinăm viața în lumina cuvântului lui Dumnezeu.

Știrile din întreaga lume dezvăluie că schimbările din viața noastră socială și religioasă sunt severe și rapide. Am predicat „profețiile evenimentelor din timpul sfârșitului” de mai mulți ani – și iată, începem cu adevărat să simțim într-un grad mult mai mare că generația noastră face parte din împlinirea lor. Realitatea eternă se arată la orizont, iar viitorul așteptat este foarte aproape. „În curând, urmează să aibă loc mari schimbări în lumea noastră, iar mișcările finale vor fi repezi.” Testimonies, vol. 9, p. 11.

„Dacă nu înțelegem însemnătatea clipelor ce se scurg repede în veșnicie și nu ne pregătim pentru a sta în ziua cea mare a lui Dumnezeu, vom fi ispravnici necredincioși. Străjerul trebuie să cunoască ora din noapte. Totul e îmbrăcat acum cu o solemnitate de care trebuie să-și dea seama toți cei care cred adevărul pentru timpul de față…Timpul nostru este prețios. Nu avem decât puține, foarte puține zile de probă, în care să ne pregătim pentru viața viitoare, nepieritoare. Noi nu avem timp de pierdut în mișcări la voia întâmplării. Trebuie să ne temem ca nu cumva doar să citim superficial Cuvântului lui Dumnezeu.” Ibid., vol. 6, p. 407.

Acum este timpul când avem nevoie de Dumnezeu cel mai mult. Să mergem la tronul Tatălui nostru Ceresc care va avea milă de noi. „Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” Isaia 55:7.

Domnul ne dă asigurarea: „Când voi închide cerul şi nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce ţara, când voi trimite ciuma în poporul Meu; dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.” 2 Cronici 7:13, 14.

Fie ca toți să primim mângâiere și tărie divină de sus, prin puterea nelimitată a Dumnezeului nostru măreț și prin promisiunile prețioase pe care le-a făcut pentru noi în ultimele zile!

Comitetul Executiv al Conferinței Generale

[1] Întrucât în comunicatul Comitetului Executiv al Uniunii Române AZSMR publicat în 19 martie 2020 s-a sugerat fraților din România ca zi de post și rugăciune ziua de Sabat din 28 martie 2020, rămâne ca ficare să alegă  pentru post ziua care i se potrivește mai bine.

Related Images:

Lasă un răspuns