APEL MISIONAR MEDICAL

Iubiţi fraţi conlucrători în via Domnului

Salutări frăţeşti cu Isaia 41:6 (KJV) “Ei ajută fiecare pe aproapele său; şi [fiecare] zice fratelui său:’Fii tare!’.”

În Consiliul Conferinţei Generale ce a avut loc în România în Septembrie 2011 s-a hotărât ca să se strângă un dar special în întreaga lume în timpul Serviciului Divin din Sabatul al treilea din martie şi septembrie 2012, în sprijinul Sanatoriului Oasis Paranaense din Brazilia şi Sanatoriului Eden din Breaza, România.

În acest scop am pregătit o scrisoare circulară cu un apel. Avem nevoie de ajutorul vostru în această problemă şi cerem ca, dacă este posibil, fiecare unitate să tipărească această scrisoare circulară şi să o trimită fiecărei biserici din jurisdicţia ei; de asemenea poate fi publicată prin orice alt mijloc ce poate fi folosit în comunicarea cu membrii.

Întrucât multe scrisori circulare au fost uitate în bisericile locale, vă sugerăm ca informaţia despre aceste colecte să fie repetată cu cel puţin o săptămână înainte de datele stabilite. De asemenea, recomandăm ca lucrătorii să citească acest apel în bisericile pe care ei le vizitează. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie din belşug peste fiecare din voi şi cu familiile voastre. Al vostru frate în binecuvântata speranţă, Eli Tenorio da Silva, Secretar al CG.

Lucrarea misionar-medicală în acţiune

„Sanatoriile noastre au fost în trecut şi vor continua să fie, dacă sunt conduse în mod corespunzător, un mijloc de binecuvântare şi înălţare a omenirii”. Lucrarea misionară medicală, pag. 23

Centrul de Sănătate şi Medicină Preventivă Eden, România şi Clinica Oasis Paranaense, Brazilia – avanposturi ale lucrării misionar medicale.

Lucrarea misionară medicală este lucrarea ce aduce alinare şi vindecare atât suferinţelor fizice, cât şi suferinţelor spirituale. Acest tip de lucrare este singura posibilă în prezent pentru unele clase de oameni, şi în viitor va fi singura lucrare posibilă pentru orice clasă de oameni.

„În curând nu va mai fi nici o lucrare de făcut în ramura predicării, decât numai în ramura misionară medicală.” Evanghelizarea, pag. 324

„Unii m-au întrebat: “De ce trebuie să avem sanatorii? De ce n-am face ca Domnul Hristos, să ne rugăm pentru bolnavi, pentru ca ei să fie vindecaţi în chip miraculos?” Eu am răspuns: “Închipuiţi-vă că am fi în stare să facem acest lucru în toate cazurile; câţi ar preţui vindecarea? Oare cei care au fost vindecaţi ar deveni susţinători ai reformei sănătăţii sau ar continua să fie distrugători ai sănătăţii?” Lucrarea misionară medicală, pag.13

Centrul pentru Sănătate şi Medicină Preventivă „Eden” din Breaza, şi Clinica Oasis Paranaense din Curitiba, Brazilia, au fost timp de mulţi ani instituţii prin intermediul cărora mii de oameni au beneficiat de tratamente medicale de calitate înaltă, şi au învăţat principiile unei vieţuiri sănătoase, atât din punct de vedere fizic, cât şi din punct de vedere spiritual.

Multe persoane din clasele înalte ale societăţii printre care parlamentari, miniştri, judecători, procurori, profesori universitari, preoţi, etc. din multe ţări ale lumii au beneficiat nu doar de tratamentele naturale pentru îmbunătăţirea stării lor de sănătate fizică, ci şi de cunoaşterea adevărurilor fundamentale ale Evangheliei, aşa cum strălucesc de pe paginile Sfintei Scripturi prezentate prin cuvântări, cântări, poezii şi rugăciuni în cadrul întrunirilor de dimineaţă şi de seară, cât şi în programele din zilele de Sabat.

Pentru a vă oferi o mică idee despre rezultatele lucrării am putea cita una din impresiile extrase din Jurnalul pacientului: „Am venit aici îngrijorat de starea mea de sănătate şi plec îngrijorat de starea mea spirituală.”

„Marea criză este chiar în faţa noastră. Acum este timpul pentru noi să vestim solia de avertizare prin mijloacele pe care Dumnezeu ni le-a oferit cu acest scop. Să ne aducem aminte că unul dintre cele mai importante mijloace este lucrarea misionară medicală. Noi nu trebuie să pierdem niciodată din vedere marile obiective pentru care au fost înfiinţate sanatoriile noastre – înaintarea ultimei lucrări a Domnului pe pământ.” Slujirea medicală pag. 71,72

Orice lucrare misionară are nevoie să fie susţinută prin resursele fizice oferite cu generozitate de acei care simt o povară pentru lucrarea salvării de suflete. Darurile de bună voie au fost şi sunt încă esenţiale pentru orice tip de lucrare misionară. Cheltuielile necesare pentru întreţinerea acestor instituţii depăşesc donaţiile primite până în prezent. Nevoile pentru întreţinerea clădirilor, a instalaţiei de apă, şi a mobilierului conform cu standardele curente, precum şi pentru efectuarea îmbunătăţirilor necesare pentru reducerea consumului de energie electrică şi a combustibilului pentru sistemul de încălzire ridică sumele facturilor noastre la valori pe care nu ni le putem permite prin eforturi proprii.

„Cine se va pune cu toată inima de partea Domnului? Cine va fi ca mâna Sa de ajutor, ridicând povara cu inima neîmpărţită? Cine îi va încuraja pe cei apăsaţi să se încreadă în Domnul? Cine va manifesta acea credinţă care nu va eşua, nici nu se va clătina, ci care se avântă înainte spre victorie? Cine va lupta acum pentru a clădi ceea ce Satan încearcă să doboare, o lucrare care ar trebui să înainteze în linii puternice? Cine va face acum pentru fraţii lor din Europa ceea ce ei ar dori să li se facă lor, în circumstanţe similare? Cine va coopera cu îngerii slujitori? Sumele pe care le daţi pot fi mici comparativ cu nevoile lucrării, însă nu fiţi descurajaţi. Aveţi credinţă în Dumnezeu. Ţineţi mâna Puterii Infinite, şi ceea ce părea lipsit de speranţă la început va arăta diferit. Hrănirea celor cinci mii de persoane în afară de femei şi copii este o pildă pentru noi. Cel care a hrănit cu cinci pâini mici cinci mii de bărbaţi în afară de femei şi copii, poate să facă lucruri mari pentru poporul Său astăzi.” Testimonies vol.6 pag. 462

De aceea, fraţilor, vă rugăm să contribuiţi cu generozitate la această lucrare importantă cu donaţiile voastre care vor fi colectate ca daruri speciale în timpul serviciilor divine din al treilea Sabat din martie, şi al treilea Sabat din Septembrie, respectiv 17 martie şi 15 septembrie, 2012.

Cine sunt cei care au pe inimă continuarea cu succes a acestei lucrări? Vreţi să contribuiţi pentru a alina suferinţele sufletelor împovărate de păcate? Vreţi să aduceţi o rază de speranţă în inimile oamenilor care nu cunosc principiile vieţuirii sănătoase, nici calea salvării?

Mulţumim anticipat pentru generozitatea dumneavoastră şi credincioşia în susţinerea eforturilor făcute pentru dezvoltarea lucrării misionar-medicale în instituţiile noastre de sănătate.

Fraţii voştri din administraţia Sanatoriilor „Eden” şi Oasis Paranaense.

Lasă un răspuns