Consacrare și rugăciune

Având în vedere faptul că în perioada 09-12 august 2012, la Campusul bisericii, se vor desfăşura o serie de conferinţe pe tema: ,,Neprihănirea care se capătă prin credinţă”, urmate de sesiunea de delegaţi a Uniunii Române, 12-14 august 2012, vă propunem, ca înainte de aceste întruniri, în perioada 06-27 iulie 2012, să avem un timp de consacrare, de rugăciune şi studiu din cartea ,,Calea către Hristos”

Sugerăm fiecărei comunităţi sau grupe de credincioşi să-şi organizeze momentele de părtăşie aşa cum le este convenabil, încercând să găsească un timp prielnic pentru rugăciune şi studiu (zilele de vineri, sâmbătă, duminică, miercuri – sau alt timp în care pot fi împreună).

Dacă este posibil, vizitaţi-i pe fraţii singuri, care nu se pot deplasa la locul de închinare şi studiaţi împreună cu ei lecţiile cărţii Calea către Hristos, rugându-vă împreună şi împărtăşindu-vă reciproc speranţele şi dorinţele inimii voastre, privind apropiata venire a Domnului nostru. Sperăm ca acest timp să ne aducă o mare binecuvântare, să trezească în noi simţăminte curate şi dorinţa sfântă ca voia lui Dumnezeu să se realizeze în vieţile noastre, „precum în cer, aşa şi pe pământ”.

Lasă un răspuns