Consacrare și rugăciune

Având în vedere faptul că în perioada 09-12 august 2012, la Campusul bisericii, se vor desfăşura o serie de conferinţe pe tema: ,,Neprihănirea care se capătă prin credinţă”, urmate de sesiunea de delegaţi a Uniunii Române, 12-14 august 2012, vă propunem, ca înainte de aceste întruniri, în perioada 06-27 iulie 2012, să avem un timp de consacrare, de rugăciune şi studiu din cartea ,,Calea către Hristos”

Sugerăm fiecărei comunităţi sau grupe de credincioşi să-şi organizeze momentele de părtăşie aşa cum le este convenabil, încercând să găsească un timp prielnic pentru rugăciune şi studiu (zilele de vineri, sâmbătă, duminică, miercuri – sau alt timp în care pot fi împreună).

Dacă este posibil, vizitaţi-i pe fraţii singuri, care nu se pot deplasa la locul de închinare şi studiaţi împreună cu ei lecţiile cărţii Calea către Hristos, rugându-vă împreună şi împărtăşindu-vă reciproc speranţele şi dorinţele inimii voastre, privind apropiata venire a Domnului nostru. Sperăm ca acest timp să ne aducă o mare binecuvântare, să trezească în noi simţăminte curate şi dorinţa sfântă ca voia lui Dumnezeu să se realizeze în vieţile noastre, „precum în cer, aşa şi pe pământ”.

Related Images:

Lasă un răspuns