În atenția membrilor și prietenilor AZSMR și familiilor acestora.

Vă salutăm cu Exodul 15:26: „El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul care te vindecă.” și Ioan 17:15: „Nu Te rog să‑i iei din lume, ci să‑i păzești de cel rău.”

Întrucât Domnul Isus ne‑a avertizat că „în lume vom avea necazuri” și apostolii, de asemenea, au spus „că în timpul din urmă vor fi vremuri grele”, iar prin Spiritul Profetic suntem avertizați despre o criză uluitoare prin care societatea și biserica vor trece, iată că nouă ne‑a fost rezervată ocazia să trăim și să vedem împlinindu-se aceste evenimente.

Dacă vom fi credincioși îndeplinirii condițiilor avem asigurată promisiunea protecției lui Dumnezeu, pentru a traversa acest timp greu.

Preocupați de situația prin care trece societatea, autoritățile încearcă să contracareze efectele crizei provocate de răspândirea rapidă a Covid-19, prin măsuri urgente pentru atenuarea suferințelor. La măsurile luate de acestea în țara noastră, subscriem și solicităm conformarea tuturor membrilor, prietenilor și familiilor lor la restricțiile comunicate prin mass media.

Preocupați de sănătatea și bunăstarea bisericii, vă rugăm să respectați cerințele legilor în vigoare:

  • Evitarea zonelor aglomerate, a contactelor cu persoanele venite din zonele contaminate și acceptarea, de bunăvoie a izolării, în caz de contact sau întoarcere dintr-o zonă grav afectată. (Zonele contaminate sunt considerate statele cu cel puțin 500 de cazuri confirmate. Lista acestora se găsește aici: http://www.cnscbt.ro/index.php/1544-lista-zone-afectate-20-03-2020/file)
  • Evitarea deplasărilor nenecesare. Păstrarea distanței recomandate de autorități, în cazul întâlnirilor publice, care sunt permise doar în spații deschise și în condițiile cerute (maxim 100 de persoane care să aibă posibilitatea să stea la 1 m distanță una de cealaltă).
  • Respectarea regulilor de igienă ce se impun în situația de criză existentă
  • Adunările publice în spații închise sunt interzise prin lege cel puțin pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 18 martie 2020. Prin urmare vă rugăm să respectați această măsură de prevenție.

Sugerăm ca data de 28 martie 2020 să o dedicăm postului și rugăciunilor de consacrare specială pentru protecția și călăuzirea lui Dumnezeu în timpul acestei perioade, pentru unitatea și armonia poporului nostru și pentru pregătirea în vederea întâmpinării evenimentelor ce vor urma.

Să veghem în continuare asupra informațiilor și restricțiilor ce vor fi comunicate de autoritățile abilitate, privind evoluția evenimentelor și să ne conformăm acestora în măsura în care nu vin în contradicție cu principiile Cuvântului lui Dumnezeu.

În speranța că Dumnezeu va conduce lucrurile în favoarea înaintării cauzei Sale, până la biruința deplină, vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu.

Cu dragoste frățească, frații din Comitetul Executiv al Uniunii Române al AZSMR

 

Lasă un răspuns