LECŢIILE ŞCOLII DE SABAT – Relațiile creștine

Relații creștine

Caracterele noastre sunt influențate în mare măsură de relațiile pe care le legăm. Dumnezeu ar trebui să fie cea mai importantă influență din viața noastră, deoarece relația noastră cu El afectează toate celelalte relații ale noastre. Dumnezeu este Creatorul nostru și El dorește să devină Mântuitorul nostru și Călăuzitorul nostru în viață. „Fără o credință vie în Hristos ca Mântuitor personal, este imposibil să ne facem simțită influența într-o lume sceptică. Nu putem să dăm altora ceea ce noi înșine nu deținem. Noi exercităm o influență pentru binecuvântarea și înălțarea omenirii, proporțional cu devoțiunea noastră personală și consacrarea noastră față de Hristos. Dacă nu există nicio slujire concretă, nicio dragoste veritabilă, nicio realitate a experienței, nu există nici putere pentru a ajuta, nici legătură cu cerul, nici mireasma lui Hristos în viață. Dacă Spiritul Sfânt nu ne poate folosi ca agenți prin care să transmită lumii adevărul, așa cum este el în Isus, noi suntem ca sarea care și-a pierdut gustul. Prin lipsa noastră de har de la Hristos mărturisim lumii că adevărul pe care pretindem a-l crede nu are o putere sfințitoare; și astfel, atât de departe cât merge influența noastră, facem cuvântul lui Dumnezeu fără efect.” – The Review and Herald, 27 iulie 1905.

Click pe imagine pentru a descărca Lecția in format PDF. cu versete!

Related Images:

Lasă un răspuns