Legământ cu Dumnezeu – Câmpuri

Data de 4 septembrie 2022 reprezintă o ocazie de bucurie pentru Conferința Moldova, cât și pentru întregul cer, deoarece cinci persoane au ales să declare în mod public decizia lor de a renunța la plăcerile acestei lumi, făcând astfel legământ cu Dumnezeu prin botez. După programul religios care va avea loc la ora 12:00  în Casa de Rugăciune din comunitatea Câmpuri Județul Vrancea, ne vom deplasa la apa râului din localitate unde va avea loc ceremonia de botez.

Cu privire la însemnătatea acestui legământ, cuvântul inspirat declară: „Botezul este o foarte solemnă renunțare la lume. Aceia care sunt botezați în întreitul Nume al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, declară public, chiar de la intrarea lor în viața de creștin, că au părăsit serviciul lui Satana și au devenit membri ai familiei împărătești, copii ai Împăratului ceresc. Ei au ascultat de porunca: „Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei (…) nu vă atingeți de ce este necurat”. Și față de ei este împlinită profeția: „Vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic” (2 Corinteni 6, 17–18). T6 91.3

„Satana nu dorește ca cineva să-și dea seama de necesitatea unei totale predări față de Dumnezeu. Atunci când sufletul neglijează să facă această predare, păcatul nu e părăsit; pofte și pasiuni se luptă să devină stăpâne; ispita întunecă conștiința, așa încât adevărata consacrare nu are loc. Dacă toți și-ar da seama de lupta pe care fiecare suflet trebuie să o ducă cu agenții satanici care caută să prindă în cursă, să momească, să înșele, ar fi dată pe față o lucrare mult mai plină de sârguință pentru cei care sunt tineri în credință”. T6 92.3

Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvânteze cu credință și statornicie în adevăr, să poată fi martori pentru El în mijlocul oamenilor și de asemenea să poată fi pentru veșnicie alături de Isus în numărul celor mântuiți.

Related Images:

Lasă un răspuns