Ocazie de bucurie

În lumea atât de nesigură din zilele noastre, doi tineri s-au hotărât să se alăture pentru a lupta împreună „lupta cea bună” şi pentru a împărtăşi bucuriile şi necazurile pe care viaţa le va aşterne înaintea lor, fiind siguri că atât timp cât vor face din Stânca Veacurilor sprijinul lor şi vor împleti funia în 3, nimic nu le poate sta împotrivă.

Alina şi Daniel doresc să primească binecuvântarea din partea lui Dumnezeu în legământul căsătoriei Duminică, 2 august 2009, la Sala de spectacole a casei de cultură Ion Petrovici din Tecuci. Partea a doua a programului va continua la salonul Andra.

O ocazie de bucurie. Scripturile arată că, atât Domnul Isus, cât şi ucenicii Lui au fost chemaţi la acest ospăţ de nuntă (în Cana). Domnul Isus nu le-a interzis creştinilor să participe la nunţi, care sunt ocazii de bucurie. Participând la această sărbătoare, Domnul Hristos ne-a învăţat că El doreşte ca noi să ne bucurăm cu cei ce se bucură, păzind rânduielile pe care El le-a lăsat. El nu a oprit niciodată sărbătorile nevinovate ale oamenilor, atunci când acestea s-au desfăşurat în armonie cu legile cerului. La o adunare onorată de prezenţa Domnului Hristos, este drept ca urmaşii Săi să participe. După ce a participat la această sărbătoare, Domnul Hristos a mai participat la multe altele, aprobându-le astfel pe acestea, prin prezenţa şi învăţătura Sa.”

Căminul Advent p.100


Sala Ion Petrovici (interior)

Related Images:

Lasă un răspuns