Săptămâna de rugăciune, 1-10 decembrie 2017

Un alt an este aproape de încheiere – și cu siguranță fiecare din noi poate să declare cu încredere: ”Până aici Domnul ne-a ajutat” (1 Samuel 7:12).

De ce a găsit Dumnezeu cu cale să ne mai cruțe un an? „În El avem viața, mișcarea și ființa; … pentru că suntem descendenții Săi” (Fapte 17:28 engl. KJV). Într-adevăr ne aflăm încă aici, pe pământul celor vii, dintr-un anumit motiv – ne este desemnată o sarcină importantă. Fiindu-ne încredințată solia reformei, lucrarea noastră este să cooperăm cu Creatorul nostru pe măsură ce El caută să ne remodeleze, să ne trans­forme și să restaureze caracterele noastre imperfecte ca să reflecte chipul Său desăvârșit. Speranța noastră se găsește în Isus Hristos, Mântuitorul lumii, singura sursă măreață de har abundent și atotputernic.

Când ne adunăm împreună pentru închinare și pentru studiul acestor lecturi din Săptămâna de Rugăciune, fie­care dintre noi să se roage pentru o experiență proaspătă a convertirii. În timp ce multe din informațiile de aici sunt istorice, principiile prezentate sunt totuși vitale și extrem de importante pentru viața noastră spirituală astăzi.

Să luăm în considerare cu rugăciune modul în care marea reformă trebuie să se aplice fiecăruia dintre noi, împărtășind de asemenea scrierile cu alții care poate sunt izolați sau care sunt obligați să rămână în casă și să păstrăm în minte următoarele date:

Rugăciune cu post: Sabat, 9 decembrie

Dar pentru misiuni: Duminică, 10 decembrie

Fie ca Domnul să ofere fiecărui cititor binecuvântă­rile spirituale bogate atât de necesare – și fie ca princi­piile reformatoare puse în acțiune prin puterea lui Dumnezeu să grăbească apogeul credinței și nădejdii noastre în revenirea în curând a Mântuitorului nostru milostiv, Isus Hristos!

[download id=”568″]

Related Images:

Lasă un răspuns