Zi specială de post și de rugăciune

Zi specială de post și de rugăciune

Iubiți frați,

Zi specială de post și de rugăciune

Bazându-ne pe făgă­du­ința din Iacov 5:15, potri­vit căreia „Rugăciunea făcută cu cre­dinţă va mân­tui pe cel bol­nav şi Domnul îl va însă­nă­toşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi ier­tate”, vă invi­tăm să ne unim în rugă­ciune pen­tru ca Dumnezeu să inter­vină în mod spe­cial pen­tru fra­tele Nelu Iancu, a cărui stare de sănă­tate este încă precară.

„Domnul este locul nos­tru de scă­pare atât în boală, cât şi în sănă­tate.” (E.G. White, Divina vindecare).

Vă pro­pu­nem data de 11 octom­brie 2014 ca o zi spe­cială de post și rugă­ciune pen­tru acest caz.

Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea putere să depă­șească momen­tul difi­cil în care se află. El să întă­rească pe mem­brii fami­liei lui și să-i sus­țină în încer­ca­rea grea prin care trec.

Frații din Conducerea Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șap­tea, Mișcarea de Reformă

Preluat de pe . http://www.azsmr.ro/zi-speciala-post-rugaciune/

Related Images:

Lasă un răspuns