13 decembrie 2019

 

 

Iubiți frați din întreaga biserică,

 

Salutări cu Psalmul 36:7, 9: „Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule!
La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina.”

 

Pe măsură ce se apropie Noul An, Departamentul Misionar Medical al Conferinței Generale intenționează să lanseze un Sabat Special de Conștientizare a Sănătății, care va avea loc pe 11 ianuarie 2020. Scopul acestui Sabat este de a încuraja membrii noștri să își reînnoiască angajamentul față de solia sănătății prin practicarea unor obiceiuri de viață sănătoase și prin împărtășirea acestui mesaj special cu alții.

 

Am dori să vă alăturați nouă în acest demers prin traducerea și tipărirea pliantului atașat în limba dumneavoastră. Vă rugăm să adăugați data și orele în care veți susține predica și cursurile de sănătate. Apoi, desemnați unul sau doi profesioniști din domeniul sănătății din biserica dumneavoastră pentru a pregăti predici despre sănătate: una care va fi prezentată în Sabat dimineața și una după-amiază. Puteți prezenta, de asemenea, una vineri seara. Dacă nu există un profesionist în sănătate disponibil în biserica dumneavoastră, pastorul poate prezenta câteva studii despre sănătate.

 

Solicităm, de asemenea, profesionistului de sănătate sau pastorului fiecărei biserici să ne împărtășească prezentările lor din Sabatul de Conștientizare a Sănătății, PowerPoint sau video, pentru a putea construi o bibliotecă de predici care va fi pusă la dispoziția altor biserici. Cea mai bună prezentare a primilor 50 de înregistrați va primi un cadou special. Vă rugăm să trimiteți prezentările la adresa: medical@sdarm.org

 

În anexă este linkul pentru pliantul internațional și Australia care trebuie tradus.

https://sdarm-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/publishing_sdarm_org/Ebf-eAlX9s9OhQkOuS8WQ6YB9J_jLS5jV1cuNZmXLAzecQ?e=8G72uj

Pliantul pentru America de Nord și Canada este atașat.

 

Am dori să facem din acest Sabat special o activitate anuală în bisericile noastre. Vă mulțumim pentru colaborarea la acest proiect. Domnul să vă binecuvânteze din belșug.

Să aveți un An Nou binecuvântat, sănătos și fericit!

 

Al dumneavoastră în binecuvântata speranță,

 

John Baer

Director al Departamentului Misionar Medical al Conferinței Generale

Descarcă pliantul în format PDF

 

 

Related Images:

Lasă un răspuns