Botez la Bacău, 19 iulie 2009

Ziua de 19 iulie 2009 a fost o zi de mare bucurie pentru comunitatea de credincioşi din Bacău, când tânărul Daniel Corduneanu a ales să încheie un legământ cu Dumezeu pe întreaga durată a vieţii. Programul a fost frumos, fiind compus din cântări şi un mesaj din partea Domnului rostit de fr. Valerică Iamandei apoi a doua parte a programului a continuat pe malurile râului Siret, unde tânărul Daniel a fost botezat de fr. Nicu Rusnac. Fiecare persoană prezentă la acest eveniment a avut dorinţa de a-l felicita pe Daniel pentru cea mai importantă alegere din viaţa lui.

Poate că şi tu eşti un tânăr ca şi Daniel dar care încă nu te-ai hotărât să închei un legământ cu Dumnezeu, de aceea te invit sa citeşti cu atenţie rândurile de mai jos:

„Mulţi îşi pun întrebarea: „Cum sã mã predau pe mine însumi lui Dumnezeu?” Doreşti sã te predai lui Dumnezeu, dar eşti slab, nu ai destulã putere moralã, eşti rob al îndoielilor şi stãpânit de obiceiurile vieţii tale pãcãtoase. Fãgãduinţele şi hotãrârile tale sunt asemenea unor funii de nisip. Singur nu-ţi poţi controla şi stãpâni hotãrâri sau care face alegerea. Totul depinde de dreapta lucrare a voinţei. Dumnezeu a dat oamenilor puterea alegerii; datoria lor este aceea de a o exercita. Nu stã în puterea noastrã sã ne schimbãm inima şi nici sã predãm lui Dumnezeu simţãmintele; dar putem alege sã-l slujim. Putem sã-I dãm voinţa; atunci El va lucra în noi şi voinþa şi înfãptuirea, dupã buna Sa gãsire cu cale. În acest fel, întreaga noastrã fiinþã va fi adusã sub controlul Duhului lui Hristos; simţãmintele noastre vor fi atunci îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi în armonie cu El.” Calea către Hristos p.47

Membrii staff-ului administrativ al azsmr-moldova, îi doresc din toată inima ca acest legământ să aibă ca rezultat final viaţa veşnică.

Pentru mai multe poze de la acest eveniment mergi la secţunea „Foto

Related Images:

Lasă un răspuns