„Pelerinajului prin pustie” — Școala de Sabat

       „Istoria vieții din pustie a poporului Israel a fost consemnată pentru a fi de folos Israelului lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului.” – Patriarhi și profeți p. 293. cap. 26 – De la Marea Roșie la Sinai.

      „Murmurările israeliților și nemulțumirea lor rebelă, ca și puternicele minuni făcute în favoarea lor și pedeapsa pentru idolatria și nerecunoștința lor sunt raportate pentru folosul nostru. Exemplul vechiului Israel este dat ca o avertizare pentru poporul lui Dumnezeu, pentru ca ei să evite necredința și să scape de mânia Lui. Dacă nelegiuirile evreilor ar fi fost omise din Raportul Sacru, și ar fi fost raportate numai virtuțile, istoria lor n‑ar fi reușit să ne învețe lecția pe care ne‑o prezintă.” – Mărturii, vol. 4, p. 11 cap. Biografii Biblice.

       Pe măsură ce începem prima parte din cele două serii ale „Pelerinajului prin pustie”, accentul principal va fi pus pe nașterea lui Moise și pregătirea lui pentru a conduce mișcarea exodului, plăgile Egiptului, eliberarea lui Israel din robia egipteană, sosirea israeliților la Sinai și primirea legii. Vom găsi atât exemple de necredință și consecința ei devastatoare, cât și exemple de credință și binecuvântările ei. Vom vedea rezultatele teribile ale respingerii avertismentelor lui Dumnezeu precum și binecuvântările care vin asupra celor care aleg să creadă Cuvântul lui Dumnezeu și să‑l împlinească.

      Mulți israeliți au dus cu ei influența Egiptului. Deși au părăsit fizic Egiptul, au luat cu ei multe dintre obiceiurile și tiparele de gândire ale Egiptului. Noi am fost, de asemenea, chemați să ieșim din Egiptul spiritual, din lume. Și noi, de asemenea, poate că am făgăduit să‑L urmăm pe Dumnezeu, dar acționăm, totuși, și gândim ca lumea. Fie ca pe măsură ce studiem aceste lecții, să avem inimile dispuse să‑L urmăm pe Dumnezeu pe deplin.

       „Sarcina lui Moise ar fi fost mult mai ușoară, dacă nu ar fi fost atât de mulți israeliți care deveniseră atât de corupți, încât să nu mai vrea să părăsească Egiptul.” – Patriarhi și Profeți, p. 260 – cap. 23 – Plăgile asupra Egiptului.

      Cu toate acestea, „în timpul tuturor anilor de robie în Egipt, printre israeliți existaseră unii care rămăseseră închinători credincioși adorării lui Iehova.” – Ibid. p. 259. Părinții lui Moise erau printre acești puțini credincioși. Mama sa, o femeie temătoare de Dumnezeu, știa cum să-și crească fiul. „Întregul viitor al vieții lui Moise, marea misiune pe care el a adus‑o la îndeplinire în calitate de conducător al lui Israel, dau mărturie despre importanța lucrării unei mame creștine.” – Ibid p. 244, cap. 22 – Moise.

      Fie ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm din greșelile israeliților. Fie ca și noi să învățăm din biruințele lor și să fim printre puținii credincioși de astăzi care‑L urmează pe Dumnezeu cu orice preț.

Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale

Descarcă în format PDF!

Lasă un răspuns