Planul de sănătate a lui Dumnezeu pentru omenire : aprilie – iunie 2015

[download id=”437″]

Lecţiile biblice pen­tru Sabat din acest tri­mes­tru, inti­tu­late „Planul de sănă­tate al lui Dumnezeu pen­tru ome­nire,” vor ana­liza prin­ci­pi­ile biblice care con­duc la o bună sănă­tate. În timp ce solia des­pre reforma sănă­tă­ţii nu este evan­ghe­lia în sine, pre­zen­tată în mod înţe­lept aceasta poate des­chide calea pen­tru vin­de­ca­rea sufletului.

Descarcă versetele pentru lecția ta:

[download id=”438″]

[download id=”439″]

[download id=”440″]

[download id=”441″]

[download id=”442″]

[download id=”443″]

[download id=”444″]

[download id=”445″]

[download id=”446″]

[download id=”447″]

[download id=”448″]

[download id=”449″]

[download id=”450″]

Related Images:

Lasă un răspuns