Categorie: Știri

 • O cântare de biruință

  O cântare de biruință Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei…

 • Întrunirea pentru lideri „Paște mielușeii Mei”

  Întrunirea pentru lideri „Paște mielușeii Mei” Întru­nire pen­tru lideri Duminică 1 febru­a­rie 2015 a avut loc la sediul bise­ri­cii noas­tre din Făgăraș o întru­nire, la nivel națio­nal, a instruc­to­ri­lor pen­tru copii și a lide­ri­lor pen­tru…

 • Simpozion internațional de muzică sacră

  Simpozion internațional de muzică sacră Celebrul com­po­zi­tor ger­man Johann Sebastian Bach spu­nea: „Muzica este o armo­nie agrea­bilă în onoa­rea lui Dumnezeu şi desfă­ta­rea per­misă sufletului”. Plecând de la acest minu­nat gând,…

 • Tabăra pentru copii

  Departamentul de tineret, al conferinței Moldova vă informează că, în perioada 3-8 feb. se va organiza o tabără pentru copii (6-15 ani) la Slănic Moldova Cazarea va fi la vilele…

 • Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014

  Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014 Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șap­tea Mișcarea de Reformă 19 noiem­brie 2014 Dragi frați, surori și pri­e­teni din întreaga lume, Vă salu­tăm în Numele…

 • Până va veni El

  Până va veni El „Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum tre­buie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia ade­vă­ru­lui.” (1 Timotei…

 • Seminar de familie pentru cupluri căsătorite

  Seminar de familie pentru cupluri căsătorite Seminar pen­tru familie Departamentul de fami­lie al Conferinței Generale orga­ni­zează la Campus Porumbacu în peri­oada 1–4 ianu­a­rie 2015 un semi­nar de fami­lie pen­tru cupluri…